οι Ανθρωποί μας

ΑΡΩΝΙΑΔΑ ΕΦΗ

Απόφοιτη του τμήματος Αγωγή και Φροντίδα στην πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ενασχόληση με την φροντίδα, ψυχαγωγία και απασχόλησης παιδιών. Η συνεχής επιμόρφωση της μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων όπως τα εικαστικά και η παρακολούθηση σεμιναρίων με θέματα παιδαγωγικά.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΑΛΑΖΙΟΥ

Απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Έντονο ενδιαφέρον για τη παιδαγωγική επιστήμη καθώς σπουδάζει και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων και έχει συμμετάσχει ενεργά σε συνέδρια έχοντας επιστημονικές δημοσιεύσεις σε θέματα που αφορούν τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Έχει υλοποιήσει διάφορα projects και διδασκαλίες σε νηπιαγωγεία που την καθιστούν ικανή να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των παιδιών. Τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί με τη παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές δημοτικού.

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Απόφοιτη του Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών καθως και με τους τρόπους κοινωνικοποίησής τους, ολοκλωρώνοντας το μεταπτυχιακό της δίπλωμα με τίτλο “Επιστήμες της εκπαίδευσης και της αγωγής: Διεπιστημονικες προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία με κατεύθυνση την Κοινωνική και Συναισθηματική μάθηση. Καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών της, έχει συμμετάσχει σε ποικίλα projects με θέμα τις φυσικές επιστήμες, σε διάφορα νηπιαγωγεία της πόλης. Μέσα από την παρακολούθηση πληθώρας σεμιναρίων γύρω από την ειδική αγωγή και τις μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού(κοινωνική, αναπτυξιακή, συναισθηματική).